Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Dalších deset miliard na zlepšení stavu silnic v regionech České republiky

Platnost od - do:
Kategorie:


24.2.2017 - 24.2.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje další výzvu k předkládání projektů na rekonstrukce, modernizace a výstavbu vybraných úseků silnic II. a III. třídy v Integrovaném regionálním operačním programu. Bude tak pokračovat podpora významných investic do krajské silniční sítě, která byla v IROP zahájena v jeho 1. výzvě v roce 2015. Pro novou výzvu je celkem připraveno 10,4 miliardy korun, žádosti lze podávat od 20. března 2017.

"Vyhlašujeme další výzvu s předstihem oproti původně plánovanému harmonogramu, neboť chceme, aby se co nejdříve rozběhly další významné silniční projekty. Věřím, že kraje budou pokračovat v intenzivní přípravě projektů. Nová výzva umožní podpořit časově náročné projekty novostaveb, především obchvatů měst a obcí na dopravně zatížených silnicích II. třídy, které jsou tolik potřeba,     a samozřejmě bude pokračovat podpora rekonstrukcí a modernizací zvyšujících bezpečnost dopravy    a kapacitu provozu na krajských silnicích,"
uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. 
 
Podpora je zaměřena na rekonstrukce, modernizace a výstavbu vybraných úseků silnic II. třídy              a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy, s cílem zvýšit konektivitu k nadřazené dálniční a silniční síti a k regionálním centrům. Vybrané silniční úseky tvoří tzv. Prioritní regionální silniční síť, která představuje 16 % délky celorepublikové sítě silnic II. a III. třídy. K podstatné změně oproti 1. výzvě IROP dochází v datu ukončení realizace projektů, které může být v nejzazším případě stanoveno až na 30. června 2023. Rozšíření způsobilosti výdajů přináší žadatelům výhodnější podmínky k realizaci projektů.
 
Příjemci podpory mohou být kraje a organizace zřizované nebo zakládané kraji za účelem výkonu vlastnických práv a povinností k silnicím II. a III. třídy. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro tuto výzvu připraveno 10,4 mld. Kč a ze státního rozpočtu maximálně 611 mil. Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt není omezena, minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je stanovena na 5 mil. Kč.
 
Výzva č. 70 "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II" je vyhlášena v rámci specifického cíle 1.1 IROP "Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T". Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 20. března 2017 do 21. prosince 2018. Více informací naleznete zde.

Zdroj: http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2017/
dalsich-deset-miliard-na-zlepseni-stavu-silnic-v-regionech-Ceske-republ

Poslední aktualizace: 24.2.2017