Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Centrum pro regionální rozvoj dokončilo hodnocení výzvy č. 12 IROP "Sociální podnikání"

Platnost od - do:
Kategorie:


28.2.2017 - 28.2.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Výzva č. 12 "Sociální podnikání" je v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) první výzvou, kterou vyhodnotilo Centrum pro regionální rozvoj České republiky. K poskytnutí dotace z IROP bylo doporučeno 9 projektů za více než 31 mil. Kč, které jsou zaměřeny na vznik nových i rozvoj již existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností, na jejichž území se nenachází sociálně vyloučené lokality          a mimo hlavní město Prahu.

Cílem této výzvy je začlenit znevýhodněné skupiny osob na pracovní trh, zavést inovativní technologická řešení a rozšířit portfolio výrobků či služeb. Dotace budou použity na vytvoření pracovních míst pro nekvalifikované, ale manuálně zručné osoby, které jsou znevýhodněny v důsledku svého zdravotního stavu či dlouhodobé anebo opakované nezaměstnanosti.

Jedním z doporučených projektů je rozšíření kapacity Mateřské školy Ekolandia. V Čelákovicích plánuje zaměstnat mladé lidi z dětských domovů, kteří stojí na prahu dospělosti bez pracovních zkušeností      a rodinného zázemí. Náplní jejich práce bude příprava zdravého stravování pro děti ve školských i neškolských zařízeních. Práci ohroženým a znevýhodněným osobám nabídne také společnost Broome prostřednictvím projektu na třídění použitého textilu a obuvi. Díky projektu "Rozšíření výroby sociálního podniku Pivovar Chříč" pak budou zaměstnány dvě mentálně postižené osoby.

V daných regionech vzniknou díky výzvě "Sociální podnikání" příležitosti v oblasti sociálního                a profesního rozvoje pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tímto IROP napomáhá k seberealizaci osob se ztíženým přístupem k zaměstnání, posílení jejich sebevědomí a začlenění do společnosti. Souběžně vyhlášená výzva č. 11 "Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality" bude vyhodnocena v nejbližších dnech.

Poslední aktualizace: 13.3.2017