Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Kontrolní list k výzvě č. 37 IROP "Energetické úspory v bytových domech II"

Platnost od - do:
Kategorie:


1.3.2017 - 1.3.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

K 28. únoru 2017 byl zveřejněn kontrolní list pro hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí projektu. Žadatelé ho mohou použít při přípravě žádostí o dotaci a při předběžné kontrole souladu žádostí s podmínkami výzvy č. 37 IROP "Energetické úspory v bytových domech II".

Platnou verzi naleznete zde.

Poslední aktualizace: 1.3.2017