Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Aktualizace Pokynů pro příjemce ke kontrole u programů Interreg Central Europe, Interreg Danube a Interreg Europe

Platnost od - do:
Kategorie:


1.3.2017 - 1.3.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

K 1. 3. 2017 došlo k aktualizaci Pokynů pro příjemce ke kontrole u programů Interreg Central Europe, Interreg Danube a Interreg Europe.

V rámci aktualizace došlo k jediné změně, která se týká Přílohy 2 (Přehled maximálních hodinových sazeb). Tato příloha byla z Pokynů pro příjemce ke kontrole odstraněna a nově je dostupná na stránkách Centra pro regionální rozvoj České republiky zde.

Zdroj: http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-INTERREG
-EUROPE/Novinky/Program-INTERREG-EUROPE-otevrel-3-vyzvu


Poslední aktualizace: 1.3.2017