Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Otevřena 3. výzva programu INTERREG EUROPE

Platnost od - do:
Kategorie:


1.3.2017 - 1.3.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Dne 1. března 2017 byla otevřena 3. výzva programu INTERREG EUROPE. Ve výzvě, která potrvá do 30. června 2017, jsou alokovány všechny zbývající finance programu. Nejvíce šancí uspět mají projekty z priority "Nízkouhlíkové hospodářství" a "Životní prostředí a efektivní využívání zdrojů"".
 
Všechny potřebné informace naleznete na stránkách programu a na stránkách www.dotaceEU.cz pod programem INTERREG EUROPE.

Zdroj: http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-INTERREG
-EUROPE /Novinky/Program-INTERREG-EUROPE-otevrel-3-vyzvu

Poslední aktualizace: 2.3.2017