Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Nová stanoviska MMR k programům Cíle 2

Platnost od - do:
Kategorie:


2.3.2017 - 31.5.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Programové období 2014-2020
EÚS - Evropská územní spolupráce

K vybraným tématům pro programy Cíle 2 byla zveřejněna stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj. Jednotlivá témata můžete najít zde.

Jedná se o stanoviska k tématům:

  • provedení publicity u impaktovaných článků 
  • uvedení více druhů měn na účetním dokladu
  • mzdové náklady osob vykonávající tzv. uvolněnou funkci
  • způsobilosti správních poplatků plynoucích do rozpočtu státu resp. veřejných rozpočtů

Poslední aktualizace: 2.3.2017