Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Centrum zveřejnilo kontrolní listy pro hodnocení žádostí o podporu z IROP

Platnost od - do:
Kategorie:


3.3.2017 - 31.12.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Centrum pro regionální rozvoj České republiky zveřejnilo kontrolní listy pro hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí projektů. Žadatelé je mohou použít při přípravě žádostí o dotaci a při předběžné kontrole souladu žádostí s podmínkami výzev IROP. Kontrolní listy k jednotlivým výzvám naleznete zde.

Poslední aktualizace: 3.3.2017