Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Centrum pro regionální rozvoj zřídilo specializované pracoviště pro konzultace žadatelů ve Specifickém cíli 1.1

Platnost od - do:
Kategorie:


8.3.2017 - 31.12.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

V rámci zefektivnění administrace projektů přistoupilo Centrum pro regionální rozvoj České republiky ke zřízení specializovaného pracoviště pro konzultace žadatelů ve Specifickém cíli 1.1, konkrétně pro výzvu č. 1 - "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy" a výzvu č. 70 - "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II". Specializované pracoviště je zřízeno v Územním odboru IROP pro Královéhradecký kraj.

Kontaktní osobou územního pracoviště v Královéhradeckém kraji je ředitel odboru Ing. Leoš Macura, tel. 499 420 600 nebo 602 474 685, e-mail: leos.macura(at)crr.cz, u kterého je možné domluvit konzultaci k připravovaným projektům ve SC 1.1.

Konzultace jsou žadatelům poskytovány k věcné stránce projektové žádosti a technickým parametrům připravovaných projektů. Ostatní konzultace, týkající se zpracování projektové žádosti v ISKP a dotazům k monitorovacímu systému zůstávají na příslušných regionálních pracovištích Centra pro regionální rozvoj.

Zároveň informujeme žadatele, že královéhradecké pracoviště poskytuje konzultace také k integrovaným projektům, které jsou žadateli předkládány do 42. výzvy ITI (Integrovaných teritoriálních investic) - Vybrané úseky silnic II. a III. třídy.

Výše uvedené konzultace lze po dohodě s Královéhradeckým pracovištěm Centra, uspořádat také v objektu Centrály Centra pro regionální rozvoj v Praze, v případě, že bude žadatelem preferována tato  možnost, s ohledem na snadnější dostupnost pražského pracoviště.

Poslední aktualizace: 26.4.2017