Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Cíl 2 - aktualizace sekcí Náležitosti dokladování, Nejčastější otázky a Podání námitek

Platnost od - do:
Kategorie:


9.3.2017 - 31.7.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
EÚS - Evropská územní spolupráce
Programové období 2014-2020

Dovolujeme si upozornit, že byly aktualizovány následující sekce webu týkající se Cíle 2: sekce Náležitosti dokladování (doplněna nová příloha a text týkající se časového určení platnosti jednotlivých verzí náležitostí dokladování), Nejčastější otázky (odpověď na otázku "Je způsobilé kapesné?") a Podání námitek (doplnění bodu 4).

Poslední aktualizace: 10.3.2017