Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Centrum zahájilo sérii seminářů pro příjemce dotací z IROP

Platnost od - do:
Kategorie:


13.3.2017 - 30.11.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Centrum pro regionální rozvoj České republiky zahájilo sérii seminářů pro příjemce, týkající se nejexponovanějších fází administrace projektů. Semináře budou zaměřeny na administraci Žádostí o změnu a Žádosti o platbu.

Cílem seminářů je příjemce seznámit s postupem při zpracování a předkládání změn v projektu, popsat nejběžnější typy změn a upozornit na nejčastější pochybení při zpracování Žádosti o změnu. Dále jsou příjemci informováni o tom, kdy je nutné předložit Žádosti o platbu a Zprávy o realizaci a jaké mají tyto dokumenty náležitosti a povinné přílohy. Příjemci se také dozví, jak správně doložit konkrétní typy způsobilých výdajů. Vše je doplněno o názorný postup při zadání žádostí a zpráv v informačním systému ISKP2014+.

Na závěr semináře budou představeny základní informace k předkládání stavebních rozpočtů a soupisů prací v rámci administrace Žádostí o změnu a Žádostí o platbu. Příjemci jsou rovněž seznámeni se základními povinnostmi při zadávání a kontrole veřejných zakázek.

Příjemci mohou navštívit uvedené semináře v jednotlivých regionech České republiky a vstup na ně je zdarma - pouze je nutné se předem zaregistrovat. Organizaci zajišťují Územní odbory IROP Centra pro regionální rozvoj České republiky se sídlem v krajských městech.  

Aktuální termín konání seminářů můžete sledovat v sekci Kalendář akcí.

Poslední aktualizace: 13.3.2017