Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Cíl 2 - Zveřejněny aktualizované verze vybraných příloh u Náležitostí dokladování

Platnost od - do:
Kategorie:


16.3.2017 - 16.3.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
EÚS - Evropská územní spolupráce
Programové období 2014-2020

K 16. březnu 2017 byly zveřejněny aktualizované formuláře Náležitostí dokladování, a to Rekapitulace mezd a Přehled pracovních cest. Ve formulářích byly upraveny formální náležitosti a u Rekapitulace mezd funkční vazby pro vyplňování části Počet hodin odpracovaných pro příslušnou WP (dle timesheetu), což je relevantní pouze pro vybrané programy Cíle2. Prosíme všechny partnery, aby při předkládání dokumentace ke kontrole využívali tyto upravené formuláře.

Poslední aktualizace: 20.3.2017