Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Komunikace s Centrem v rámci administrace projektů IROP

Platnost od - do:
Kategorie:


30.3.2017 - 31.7.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Dovolujeme si upozornit všechny žadatele a příjemce Integrovaného regionálního operačního programu, že primárním komunikačním nástrojem s Centrem ve věci administrace projektů je systém MS2014+, kde je komunikace automaticky přiřazena odpovědným pracovníkům Centra.

Centrum primárně neočekává komunikaci jinou formou (pošta, datová schránka, e-mail atd.).

Pokud se žadatel nebo příjemce přesto rozhodně komunikovat s Centrem mimo MS2014+, musí takovou zprávu viditelně označit. Každá zpráva musí obsahovat název a číslo projektu, věc a případně další podrobnosti, aby byl zřejmý účel komunikace a její adresát.

Poslední aktualizace: 30.3.2017