Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Prodloužení 9. výzvy IROP "Územní studie"

Platnost od - do:
Kategorie:


24.3.2017 - 31.12.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

ŘO IROP oznamuje, že dne 24. 3. 2017 byla vydána aktualizace textu 9. výzvy "Územní studie".  Předmětem aktualizace je prodloužení příjmu žádostí do 14:00 h dne 10. 10. 2017 a změna alokace výzvy na 150 mil. Kč z prostředků Evropské unie.
 
Výzva byla vyhlášena v říjnu roku 2015 a v současné době jsou předloženy projekty v hodnotě přibližně 30 mil. Kč. Díky prodloužení termínu příjmu žádostí mají možnost předkládat své žádosti i další žadatelé (obce s rozšířenou působností), kteří by původně stanovený termín nestihli.
 
ŘO IROP dále informuje, že výzvy č. 2 "Územní plány" a č. 3 "Regulační plány" budou ukončeny dne 31. 3. 2017 ve 14:00 h tak, jak stanovuje text výzvy. Další výzvy v těchto aktivitách ŘO IROP neplánuje.

Poslední aktualizace: 24.3.2017