Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Aktualizace 18. výzvy IROP "Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy"

Platnost od - do:
Kategorie:


24.3.2017 - 31.12.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

ŘO IROP oznamuje, že dne 24. 3. 2017 byla vydána aktualizace Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 18. výzvy "Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy" - vydání 1.2, specifický cíl 1.2 "Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy". Jedná se o ukončenou, kolovou výzvu. Hlavním důvodem revize je úprava dokladování způsobilých výdajů. Přehled provedených změn je uveden v úvodu specifických pravidel, která naleznete v příslušných aktuálních dokumentech k 18. výzvě IROP.

Poslední aktualizace: 24.3.2017