Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Aktualizace výzvy č. 56 "Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání" a výzvy č. 57 "Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL)"

Platnost od - do:
Kategorie:


3.4.2017 - 3.12.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 31. března 2017 došlo k vydání aktualizací Specifických pravidel pro žadatele a příjemce s platností od 31. března 2017 u výzvy č. 56 "Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání" a výzvy č. 57 "Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL)".
 
Důvodem vydání aktualizace je doplnění území obcí Chomutov a Žďár nad Sázavou na seznam obcí s Koordinovaným přístupem k sociálně vyloučeným lokalitám na základě požadavků Agentury pro sociální začleňování pro výzvu č. 57 "Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL)". V návaznosti na tuto změnu došlo také k dalším úpravám Specifických pravidel a 56. a 57. výzvy, které jsou uvedeny v přehledu změn. Jedná se zejména o zjednodušení pro žadatele odstraněním povinnosti dokladovat ceny obvyklé.

Poslední aktualizace: 3.4.2017