Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Nový newsletter programu Interreg V-A Česká republika - Polsko

Platnost od - do:
Kategorie:


7.4.2017 - 31.10.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Společný sekretariát programu Interreg V-A Česká republika - Polsko vydal nový newsletter, který přináší informace týkající se stavu implementace programu po posledním zasedání Monitorovacího výboru v Ostravě. Newsletter si můžete přečíst zde.

Poslední aktualizace: 7.4.2017