Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Centrum převedlo administraci projektů SC 2.4 IROP z Územního odboru IROP pro Středočeský kraje do Územního odboru IROP pro Kraj Vysočina

Platnost od - do:
Kategorie:


7.4.2017 - 31.12.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Oznamujeme, že administrace projektů SC 2.4 IROP (školství - MŠ, SŠ, ZŠ) byla převedena z Územního odboru IROP pro Středočeský kraj na Územníodbor IROP pro Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě. Důvodem je, že Centrum pro regionální rozvoj České republiky s ohledem na maximální efektivnost administrace žádostí o podporu vytváří tzv. kompetenční (odborná) centra v rámci svých regionálních pracovišť. Na tato pracoviště je přenášena administrace projektů pro vybrané specifické cíle/aktivity. Převod se týkal 150 projektů z 14., 15., 32., 33., 46. a 47. výzvy.

Poslední aktualizace: 7.4.2017