Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Oznámení o ukončení příjmu žádostí v 54. výzvě IROP "Deinstitucionalizace psychiatrické péče"

Platnost od - do:
Kategorie:


7.4.2017 - 31.12.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Řídicí orgán IROP oznámil ke dni 3. 4. 2017, že vzhledem k velkému zájmu o čerpání finančních prostředků stanovených pro 54. výzvu IROP "Deinstitucionalizace psychiatrické péče" je nucen ukončit příjem žádostí o podporu ke dni 5. 5. 2017, 12.00 hodin.

V rámci změn došlo ke změně data ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ z 30. 6. 2017 na 5. 5. 2017. Předmětem aktualizace je pouze text výzvy č. 54 "Deinstitucionalizace psychiatrické péče". Více informací naleznete zde.

Poslední aktualizace: 7.4.2017