Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Modernizace se dočká 130 km silnic v česko-polském pohraničí

Platnost od - do:
Kategorie:


10.4.2017 - 31.12.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
EÚS - Evropská územní spolupráce
Programové období 2014-2020

Minulý týden o tom rozhodl výbor programu Interreg V-A Česká republika-Polsko. Jeho hlavními body bylo doporučení silničních a vlajkových projektů k financování. Na pět silničních projektů bude alokováno z prostředků programu více než 31 milionů EUR příspěvku EFRR.

"Chceme, aby se ještě více zpřístupnilo kulturní a přírodní bohatství regionu. Silniční projekty budou realizovány v oblasti Stolových hor, Broumovska, kladského a valbřišského regionu, Orlických a Bystřických hor, Hanušovické vrchoviny a v oblasti masivu Sněžníka," uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Dále byly k financování doporučeny dvě vlajkové akce. V prioritní ose 2 zaměřené na rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti je to projekt Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj polsko-českého pohraničí "Společné dědictví", jenž získá necelé dva miliony z EFRR. Jeho hlavním cílem je zvýšení atraktivity čtyřiceti stávajících objektů přírodního a kulturního dědictví, které jsou turistickými cíli v česko-polském příhraničí.

V prioritní ose 3 tohoto programu bude realizován projekt Zvyšování jazykové kompetence budoucích absolventů na přeshraničním trhu práce, zaměřující se na výuku českého a polského jazyka na vysokých školách s cílem zvýšit kompetence budoucích absolventů, a tím i jejich šance na uplatnění na přeshraničím trhu práce. Předpokládá se, že v rámci projektu se společných programů vzdělávání a odborné přípravy zúčastní nejméně 600 osob.

Poslední aktualizace: 10.4.2017