Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Seznamte se s projekty přeshraniční spolupráce v česko-německém pohraničí

Platnost od - do:
Kategorie:


10.4.2017 - 31.12.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
EÚS - Evropská územní spolupráce
Programové období 2014-2020

"Úspěšnými projekty bouráme hranice mezi našimi státy. V obou programech bylo realizováno celkem 551 společných projektů. Evropská komise proplatila v obou případech 95 % z původní alokované částky, což u programů zaměřených na přeshraniční spolupráci značí vynikající čerpání," říká ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo společnou mapu vzorových česko-německých projektů. Díky česko-bavorskému programu tak byla například na okraji Tachova odstraněna zdevastovaná budova a na jejím místě byl vybudován servisní objekt pro doplňující aktivity cestovního ruchu - převlékárny, stavy pro lukostřelbu a pro střelbu z pistole, sociální zařízení, servis, společenská místnost. Zřízena byla také naučná stezka o chráněných územích na obou stranách hranice. Na zmíněný projekt navázala ještě například rekonstrukce památníku Bitvy na Vysoké či vybudování Vesnického muzea Antonína Vaňka v Halži.
 
V česko-saském programu si zvýšenou pozornost zaslouží projekt měst Boží Dar, Loučná pod Klínovcem, Jáchymov a Gemeindeverwaltung Breitenbrunn. Zásadní proměnou si prošel vrchol Klínovce. Na něm proběhlo především unikátní obnovení památkově chráněné kamenné rozhledny z 19. století, jež se tak opět stala důstojnou dominantou Krušných hor. Vedle stavebních prací byly na rozhledně nově instalovány webové kamery, které zprostředkují v přízemních přístavcích věže autentický výhled z rozhledny též tělesně hendikepovaným občanům. Obce a města mikroregionu Centrálního Krušnohoří společnými silami usilují o překonání nevýhod plynoucích z periferního postavení obcí v rámci administrativního členění svých států zaměřením na společné využití celoročního turistického potenciálu Krušných hor.

Poslední aktualizace: 11.4.2017