Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Aktualizace výzev č. 11 a 12 IROP "Sociální podnikání (pro SVL)"

Platnost od - do:
Kategorie:


10.4.2017 - 31.12.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

ŘO IROP oznamuje, že ke dni 10. dubna 2017 vydal aktualizaci Specifických pravidel a jejich příloh ve verzi 1.4 u 11. výzvy IROP "Sociální podnikání pro  pro sociálně vyloučené lokality" a 12. výzvy "Sociální podnikání". Předmětem aktualizace je odstranění povinnosti dokladování ceny obvyklé u výdajů, doplnění dokladování v době udržitelnosti a úprava vazební matice v souladu s textem ve Specifických pravidlech.

Poslední aktualizace: 10.4.2017