Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Navýšení alokace výzvy IROP č. 32 a prodloužení příjmu žádostí u výzvy č. 56 a 57 z oblasti vzdělávání

Platnost od - do:
Kategorie:


18.4.2017 - 30.9.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

ŘO IROP oznamuje, že ke dni 12. dubna 2017 došlo k navýšení alokace výzvy č. 32 IROP "Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol" o 211 644 678 Kč z prostředků Evropské unie. Nově je tak alokace výzvy 604 644 678 Kč z EFRR. Důvodem k navýšení alokace je pokrytí všech projektů v pozitivním stavu alokací výzvy. Díky tomuto kroku dojde k urychlení procesu schvalování úspěšných projektů ve výzvě č. 32 a bude tak zahájen proces schvalování projektů s dostatečným počtem bodů. ŘO IROP dále plánuje i navýšení alokace výzvy č. 33 IROP "Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL)", tento krov však bude učiněn později, až bude dokončeno věcné hodnocení u větší části projektů.
 
ŘO IROP dále oznamuje, že ke dni 12. dubna 2017 byla provedena aktualizace textů výzev IROP č. 56 "Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání" a č. 57 "Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání SVL". V rámci aktualizace došlo k prodloužení příjmu žádostí do 18. dubna 2017, do 14:00. Původně plánovaný termín ukončení 14. dubna 2017 koliduje s termínem státního s svátku a ohledem na žadatele a dostupnost technické podpory při finalizaci žádostí bylo rozhodnuto o prodloužení termínu příjmu žádostí. Přesto žadatelům důrazně doporučujeme, aby finalizaci své žádosti nenechávali na poslední chvíli. íce informací a související dokumenty naleznete na stránce s konkrétní výzvou na výše uvedených odkazech.

Poslední aktualizace: 18.4.2017