Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Aktualizace výzvy č. 14 a 15 "Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (pro sociálně vyloučené lokality)"

Platnost od - do:
Kategorie:


19.4.2017 - 30.6.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

ŘO IROP oznamuje, že dne 19. 4. 2017 byla vydána aktualizace Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 14. výzvy "Infrastruktura pro předškolní vzdělávání" a 15. výzvy "Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality".


Hlavním důvodem revize byla úprava dokladování způsobilých výdajů - odstranění povinnosti dokladování ceny obvyklé a aktualizace vzoru Podmínek (přílohy č. 5, 6, 7 a 8). Přehled změn je uveden v úvodu Specifických pravidel. 

Poslední aktualizace: 25.4.2017