Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Informace pro žadatele ke způsobilosti výdajů ve 28. výzvě IROP "Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II."

Platnost od - do:
Kategorie:


26.4.2017 - 3.1.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Centrum pro regionální rozvoj zveřejňuje upřesňující informace ke způsobilosti výdajů tzv. koncových zařízení, které lze pořídit v rámci předkládaných projektů v 28. výzvě IROP:

Výzva č. 28 obsahuje ve vedlejších způsobilých výdajích tzv. koncová HW zařízení. Jejich výčet je uveden ve Specifických pravidlech Výzvy (http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-28-Specificke-informacni-a-komunikacni-systemy-a-infrastruktu) příkladem jako: "PC stanice, notebooky, tablety, telefony, mobilní telefony, vysílačky, IP telefony, tiskárny, čipy, čtečky apod.".

Společným znakem uvedených koncových HW zařízení je, že netvoří jádra nebo platformy pořizovaných informačních systémů, nýbrž pouze na periferiích těchto systémů generují nebo zobrazují data. Tato zařízení mohou tvořit podstatnou část informačního systému, ale stále jako koncová HW zařízení, nikoli jádra či platformy daného systému (jako např. vlastní software informačního systému, databáze, serverový OS, fyzický server, diskové pole, síťové prvky apod).

Do koncových HW zařízení lze dále nad rámec výčtu uvedeného ve Specifických pravidlech zařadit např.: kamery, skenery, čidla, měřiče, zobrazovací zařízení, hardware elektronické úřední desky, platební automaty, objednávkové a hlasovací terminály a další obdobná zařízení (vždy s přímým vztahem k projektu a pořizovaného informačnímu systému).

Koncová HW zařízení jsou ve 28. výzvě IROP zařazena do vedlejších způsobilých výdajů, z důvodů, že jejich pořizované množství a tedy i celková cena, může být značně vysoká a převyšovat náklady na pořízení jádra a platformy systémů až o 500 %.

Výzva č. 28 je primárně zaměřena na jádra a platformu informačních systémů, nikoli na jejich koncová HW zařízení. Žadatelé jsou tedy povinni koncová HW zařízení řadit do rozpočtu projektu pouze jako vedlejší způsobilé výdaje, do 15 % celkových způsobilých výdajů projektu. Žadatelé však mohou pořízení koncových HW zařízení nad rámec způsobilých výdajů hradit z nezpůsobilých výdajů projektu.

Příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 28 trvá do 29. 9. 2017 do 15:00.

Poslední aktualizace: 28.4.2017