Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

EÚS - přesun administrace/výkonu kontroly

Platnost od - do:
Kategorie:


26.4.2017 - 28.7.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

U níže uvedených projektů došlo k přesunu administrace/výkonu kontroly u českých partnerů z územního pracoviště pro NUTS II Severovýchod na území pracoviště pro NUTS II Jihovýchod (kontaktní údaje na území pracoviště pro NUTS II Jihovýchod naleznete zde: http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-eus-cil-3/jihovychod/).

  •  Interreg Central Europe
  •  CE32 AMIIGA
  •  Interreg Europe
  •  PGI00020 RATIO
  •  PGI01388 HoCare
  •  PGI00017 SIE
  •  PGI01361 FINERPOL
  •  PGI00028 SOCIAL SEEDS

Poslední aktualizace: 26.4.2017