Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Pozvánka na seminář pro žadatele k 74. výzvě "Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center" IROP - Praha, 10. 5. 2017

Platnost od - do:
Kategorie:


2.5.2017 - 31.5.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Řídicí orgán IROP spolu s Centrem pro regionální rozvoj České republiky (dále Centrum) Vás tímto zvou na seminář pro žadatele k 74. výzvě "Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center" IROP v Praze, kde budete detailněji seznámeni s parametry výzev, podporovanými aktivitami, způsobilými výdaji, povinnými přílohami žádostmi o podporu apod.  

Program, přihlašovací formulář a více informací k semináři naleznete zde.

Centrum ve spolupráci s Eurocentry bude pořádat krajské semináře týkající se 74. výzvy. Sledujte prosím kalendář akcí Centra, informace budou také vyvěšeny v kalendáři na stránkách IROP. 

Poslední aktualizace: 2.5.2017