Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Generální ředitel Centra navštívil maršálkovské úřady

Platnost od - do:
Kategorie:


9.5.2017 - 9.5.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
EÚS - Evropská územní spolupráce
Programové období 2014-2020

Generální ředitel Centra Zdeněk Vašák společně s ředitelem Odboru Evropské územní spolupráce Jiřím Jansou, ředitelem Odboru Evropské územní spolupráce MMR ČR Jiřím Horáčkem a ředitelkou Odboru EÚS Ministerstva rozvoje Polské republiky navštívili ve dnech 4. - 5. 5. maršálky příhraničních vojvodství v podporovaném území Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko.
Slezské vojvodství zastupoval náměstek maršálka pro přeshraniční spolupráci Michal Gramatyka. Opolské a Dolnoslezské vojvodství zastupovali maršálkové Andrzej Bula a Cezary Przybylski.

Cílem setkání bylo projednání spolupráce Centra a MMR s regionálními subjekty, a to především v oblasti fungování Společného sekretariátu Programu Interreg V-A CZ-PL, dále zajištění kapacit expertů k hodnocení společných projektů či společná propagace a informování o Programu v území.

Všechna tři setkání byla velmi úspěšná a přinesla řadu úkolů a výzev pro další spolupráci Centra s polskými příhraničními regiony.

Poslední aktualizace: 9.5.2017