Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Změny kontaktních osob pro konzultace před podáním žádosti o podporu

Platnost od - do:
Kategorie:


11.5.2017 - 31.10.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Informujeme žadatele integrovaných výzev CLLD, že dochází ke změně kontaktních osob Centra pro regionální rozvoj České republiky pro konzultace před podáním žádosti o podporu v následujících výzvách.

45. výzvu "Dokumenty územního rozvoje CLLD" konzultuje Územní odbor IROP pro Jihočeský kraj.

55. výzvu "Kulturní dědictví CLLD", aktivitu Knihovny konzultuje Územní odbor IROP pro Moravskoslezský kraj. Aktivity Památky a Muzea konzultují metodici CLLD na jednotlivých územních odborech Centra.

68. výzvu "Infrastrukturu pro vzdělávání CLLD" konzultuje skupina specialistů pro specifický cíl 2.4 - Vzdělávání.

Konzultace 71. výzvy "Psychiatrické péče CLLD" probíhají na Územním odboru IROP pro Liberecký kraj.

Poslední aktualizace: 11.5.2017