Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Upřesnění dokládání revidované Studie proveditelnosti/Podkladů pro hodnocení projektu v průběhu administrace projektu IROP

Platnost od - do:
Kategorie:


11.5.2017 - 31.12.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Oddělení metodické podpory Centra upřesňuje vyjádření zveřejněné dne 2. 5. 2017 v tomto článku.

Dotaz: Musí příjemce při podání ŽOZ (např. úprava/upřesnění klíčových aktivit projektu) upravit i znění studie proveditelnosti? Nebo je pouze posuzován soulad změn se schválenou studií proveditelnosti?

Odpověď: Žadatel má povinnost upravit Studii proveditelnosti/Podklady pro hodnocení pouze v případě výzvy k doplnění v rámci hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí, kdy je primárně řešen nesoulad Studie proveditelnosti/Podkladů pro hodnocení a samotné žádosti o podporu, popř. doplnění Studie proveditelnosti dle minimální osnovy stanovené Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce.

V případě změn v projektu po dokončení hodnocení žádosti o podporu nemá žadatel povinnost upravit studii proveditelnosti, pokud je požadovaná změna dostatečně popsána v žádosti o změnu. Vždy musí být zřejmé, k jaké změně dochází a vždy je posouzeno, zda je tato změna v souladu s pravidly IROP a nemá vliv na hodnocení projektu.

Vzhledem k nutnosti splnit všechny aktivity projektu v rozsahu stanoveném schválenou žádostí o podporu včetně příloh (tedy včetně Studie proveditelnosti/Podkladů pro hodnocení), Centrum doporučuje, zejména při změně aktivit projektu, předkládat společně s žádostí o změnu alespoň relevantní část Studie proveditelnosti/Podkladů, aby bylo zřejmé, jaký popis aktivit platí po schválení žádosti o změnu.

Poslední aktualizace: 11.5.2017