Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Aktualizace výzev IROP č. 7, 10, 19, 49, 58 a 59

Platnost od - do:
Kategorie:


15.5.2017 - 31.12.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Oznamujeme, že došlo k aktualizaci výzev č. 7 a 49 z oblasti sociálních služeb, č. 19 z oblasti integrovaného záchranného systému, č. 10 z oblasti kybernetické bezpečnosti a č. 58 a 59 z oblasti infrastruktury předškolního vzdělávání.

Dne 5. května 2017 došlo k těmto aktualizacím:

  • Byla vydána aktualizace Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 19. výzvy "Technika pro integrovaný záchranný systém". Hlavním důvodem revize byla úprava dokladování způsobilých výdajů - odstranění povinnosti dokladování ceny obvyklé a aktualizace vzoru Podmínek (přílohy č. 3, 4, 5 a 7). Přehled změn je uveden v úvodu Specifických pravidel.

Dne 12. května 2017 došlo k těmto aktualizacím:

         - Úprava definice indikátoru 3 04 00 Nové nebo modernizované prvky k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti s dopadem na rozšíření okruhu oprávněných příjemců.
         - Prodloužení data ukončení příjmu žádostí o podporu.
         - Prodloužení data ukončení realizace projektu.
         - Snížení minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt.
         - Zrušení povinné přílohy Souhlasného stanoviska Národního bezpečnostního úřadu. 
      
         Přehled všech změn Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 10. výzvy je uveden v úvodní části změněných dokumentů.

Poslední aktualizace: 17.5.2017