Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Integrovaný regionální operační program podpoří mateřské školky v krajích více než 2 miliardami korun

Platnost od - do:
Kategorie:


19.5.2017 - 13.7.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Více než 2,2 miliardy korun z evropských fondů pomohou ke zkvalitnění předškolního vzdělávání v regionech. Přispěje k tomu celkem 157 projektů, které ke spolufinancování z výzev IROP "Infrastruktura pro předškolní vzdělávání" a "Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality" doporučilo Centrum pro regionální rozvoj České republiky.

V rámci zmíněných výzev Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) budou realizovány stavební práce a pořízeno vybavení pro předškolní zařízení pečující o děti do tří let. Projekty budou realizovány na území v celé České republiky mimo území hl. m. Prahy v místech, kde je prokazatelně nedostatečná kapacita ve školkách.

Cílem výzev je nejen zlepšení prostředí pro děti, ale i vyřešení zájmu mladých rodin o zapojení svých potomků do předškolního vzdělávání. Nabídka kvalitnější předškolní výchovy umožní rodičům návrat do práce, dětem pak zapojení do kolektivu a snazší vstup do dalšího vzdělávání. Rozšířením kapacit v mateřských školách vzniknou také nová pracovní místa.

Příkladem řešení problému nedostatku míst ve školkách může být například nová stavba Mateřské školy Úsměv v Benešově na místě původní a kapacitně nevyhovující školky. Projekt počítá se demolicí stávající provozní budovy a výstavbou nové budovy s pěti učebnami, stravovacím úsekem, zázemím a kompletním vybavením s kapacitou 140 dětí, včetně pořízení kompenzačních pomůcek, herních prvků a multifunkčního venkovního prostranství s charakteristikou dětského hřiště. IROP stavbu podpoří 51 miliony korun.

Na sladění pracovního a osobního života rodičů se zaměřují i další projekty. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích spolu s nárůstem počtu zaměstnanců a studentů rozšíří za 8,5 milionů korun počet míst ve své mateřské škole z 28 na 52, příspěvek z evropských fondů tvoří 7,2 milionů korun. Upraveny budou také venkovní prostory - výsadbou stromů, instalací kolotoče, domečku, tabule a posezení.

V Ostravě-Svinově bude částkou 3,2 milionů korun spolufinancováno vybudování a zařízení jeslí Mrňousek. Nákupem budovy, úpravou vnitřních prostor a venkovního prostranství vznikne hygienické a bezpečné prostředí rodinného typu pro dvacet dětí, v němž budou moci pobývat v pracovní dny od 6:30 do 17:00 hodin. Na jesle navazuje již existující mateřská škola stejného zřizovatele.      

Projekty obou výzev administrují specialisté Centra z jednotlivých krajů České republiky. Jedinou výjimkou jsou projekty ze Středočeského kraje, které administrují pracovníci v Kraji Vysočina.

Poslední aktualizace: 19.5.2017