Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Aktualizace výzev IROP "Rozvoj sociálních služeb (v SVL)" - úprava dokladování způsobilých výdajů

Platnost od - do:
Kategorie:


25.5.2017 - 30.9.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

ŘO IROP vydal dne 22. května 2017 aktualizaci Specifických pravidel výzvy č. 29 "Rozvoj sociálních služeb"výzvy č. 30 "Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách"

Hlavním důvodem revize byla úprava dokladování způsobilých výdajů - odstranění povinnosti dokladování ceny obvyklé a aktualizace vzoru Podmínek (přílohy č. 4, 5, 6 a 7). Přehled změn Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je uveden v úvodní části změněného dokumentu. Text výzvy zůstává nezměněn.

Poslední aktualizace: 26.5.2017