Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Hranice 30 miliard překročena. IROP a stovky úspěšných projektů

Platnost od - do:
Kategorie:


26.5.2017 - 31.8.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Integrovaný regionální operační program (IROP) má již 1 811 schválených projektů za více než 30,7 mld. korun, kterým je postupně vydáváno rozhodnutí o poskytnutí dotace. Ministerstvo pro místní rozvoj se aktivně snaží vyjít vstříc potřebám žadatelů a příjemců. Revizemi výzev a semináři pro žadatele a příjemce usiluje za pomoci dotací o vyvážený rozvoj v regionech České republice.

"Integrovaný regionální operační program v mnoha ohledech představuje řešení značného množství společenských problémů a poskytuje nástroj pro vyrovnání regionálních ekonomických rozdílů. Celá řada žadatelů včetně obcí a měst mohou využít dotace na zateplování bytových domů, mateřské školky, ekologické autobusy či vybavení nemocnic. Těch oblastí je celá řada. Takováto příležitost se totiž již v budoucnu nemusí naskytnout," uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová a zároveň dodala: "Základem jsou samozřejmě smysluplné projekty."
 
Celkem již IROP vyhlásil 74 výzev v hodnotě 105,25 mld. korun, což odpovídá 84 % alokace programu. Aktuálně lze podávat například žádosti o podporu ve výzvě č. 26 "eGovernment I" na posilování aplikací v oblasti informační a komunikační technologie určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické učení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a zdravotnictví. Dále pak třeba ve výzvě č. 37 "Energetické úspory v bytových domech II" či ve výzvě č. 70 "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II".

Ministerstvo pro místní rozvoj také v Praze pořádá centrální semináře pro žadatele v návaznosti na vyhlášené výzvy k jednotlivým specifickým cílům IROP. Poslední seminář proběhl dne 16. 5. 2017 k revizi 10. výzvy "Kybernetická bezpečnost". Následně Centrum pro regionální rozvoj České republiky (dále jen Centrum) v jednotlivých krajích pořádá semináře pro žadatele v regionech. Zatím poslední semináře k aktuálním výzvám byly zaměřeny na výzvu č. 72 "Cyklodoprava II". Jsou již ovšem naplánovány i další pro výzvy č. 73 "Výstavba a modernizace přestupních terminálů II" a č. 74 "Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center". Centrum dále také nabízí semináře pro příjemce týkající se nejexponovanějších fází administrace projektů. Semináře jsou zaměřeny na administraci žádostí o změnu a žádosti o platbu.

Poslední aktualizace: 26.5.2017