Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Aktualizace výzev IROP č. 32, 33 a 54

Platnost od - do:
Kategorie:


29.5.2017 - 31.10.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Řídicí orgán IROP vydává dne 29. 5. 2017 aktualizaci specifických pravidel 32. výzvy IROP "Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol" a 33. výzvy IROP "Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL)". Hlavním důvodem revize Specifických pravidel byla úprava dokladování způsobilých výdajů a aktualizace vzoru Podmínek (přílohy č. 5, 6, 7 a 8).

Došlo také k aktualizaci specifických pravidel 54. výzvy IROP "Deinstitucionalizace psychiatrické péče". Hlavním důvodem revize Specifických pravidel byla úprava dokladování způsobilých výdajů. Provedené změny jsou popsány v přehledu v úvodní části Specifických pravidel. Text výzvy zůstává nezměněn.

Poslední aktualizace: 1.6.2017