Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Odpovědi na dotazy účastníků seminářů "Administrace projektů ve fázi realizace" (České Budějovice, 19. 5. 2017)

Platnost od - do:
Kategorie:


2.6.2017 - 30.9.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Zveřejňujeme odpovědi na dotazy účastníků seminářč "Administrace projektů ve fázi realizace", který se uskutečnil 19. května 2017 v Českých Budějovicích.

Obdrží žadatelé v době udržitelnosti upozornění formou depeše (nebo jinou) na nutnost podat hlášení o realizaci projektu, resp. ZOR projektu?

O blížícím se termínu pro podání zprávy o udržitelnosti projektu je příjemce informován automaticky v IS KP14+.

Výzva sociální bydlení - kdy bude vyhlášena? Dle harmonogramu duben, ale zatím jsem nic nezaregistrovala.

Předpoklad vyhlášení výzvy na sociální bydlení je v červnu 2017. Doporučujeme sledovat aktuality na webových stránkách Centra a dotaceeu.cz, kde bude vyhlášení výzvy oznámeno a zároveň uveřejněny Pravidla pro předkládání žádostí o podporu.

Kde přesně se nachází sociálně vyloučená lokalita v ORP Strakonice?

Sociálně vyloučené lokality v ORP Strakonice jsou následující: Lokalita Budovatelská ulice, Lokalita Komenského ulice, Lokalita Havlíčkova ulice, Lokalita V Ráji. Všechny tyto lokality se nacházejí na území města Strakonice. Přehled lokalit je vždy uveden v příloze Specifických pravidel pro žadatele a příjemce pro danou výzvu.

Poslední aktualizace: 2.6.2017