Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Aktualizace Obecných pravidel IROP - úprava lhůt pro všechny fáze hodnocení, změny v nehodnocených projektech atd.

Platnost od - do:
Kategorie:


5.6.2017 - 30.11.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Řídicí orgán IROP vydává aktualizovaná Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, verze 1.9. Více informací zde.

Poslední aktualizace: 5.6.2017