Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

IROP - aktualizace výzvy č. 9 "Územní studie"

Platnost od - do:
Kategorie:


6.6.2017 - 4.7.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 6. června 2017 byl aktualizován text 9. výzvy IROP "Územní studie". Předmětem změny bylo zkrácení termínu ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ z 10. října 2017 na 4. července 2017 do 14 hodin. Důvodem změny je vyčerpání alokace 9. výzvy.

Poslední aktualizace: 9.6.2017