Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

IROP - navýšení alokace o 500 mil. Kč ve výzvě č. 28 "Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II."

Platnost od - do:
Kategorie:


8.6.2017 - 31.8.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

ŘO IROP oznamuje, že dne 8. června 2017 na základě vysokého zájmu ze strany oprávněných žadatelů o získání podpory z výzvy č. 28 IROP "Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II." navýšil alokaci výzvy o 500 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj.  V souvislosti s navýšením alokace byl aktualizován text výzvy.

Poslední aktualizace: 12.6.2017