Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Harmonogram výzev IROP na roky 2017 a 2018

Platnost od - do:
Kategorie:


15.6.2017 - 31.1.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Řídicí orgán IROP oznamuje, že zveřejnil aktualizovaný Harmonogram výzev na rok 2017 k 8.6.2017 a zároveň zveřejnil Harmonogram výzev na rok 2018. Oba harmonogramy byly projednány členy Platformy pro přípravu výzev IROP dne 8. 6. 2017.

Mezi nejvýznamnější změny v Harmonogramu výzev IROP na rok 2017 patří vedle formálních úprav číslování výzev a dalších údajů podle reálného vývoje především posunutí vyhlášení nových výzev na sociální bydlení (II.) na listopad 2017, a to především s ohledem na vyjednávání ohledně možného vyjmutí sociálních bytů z režimu veřejné podpory.

Harmonogram výzev 2017 k 8. 6. 2017
 
V Harmonogramu výzev IROP na rok 2018 jsou pak plánovány již jen dvě výzvy IROP, a to na podporu vybraných sociálních služeb. Identifikace těchto podpořitelných služeb bude v průběhu roku 2017 projednána s Ministerstvem práce a sociálních věcí a dalšími členy pracovního týmu SC 2.1 IROP.

Harmonogram výzev 2018 k 8. 6. 2018

Poslední aktualizace: 16.6.2017