Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Centrum pro regionální rozvoj doporučilo udělení dotace už více než 400 projektům zaměřeným na energetické úspory

Platnost od - do:
Kategorie:


20.6.2017 - 31.12.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Finanční podpory z evropských fondů se dočká více než 400 projektů zaměřených na energetické úspory v bytových domech (tzv. "zateplování"). K obdržení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) je doporučilo Centrum pro regionální rozvoj České republiky (dále Centrum).

Nejvyšší počet úspěšných žádostí o podporu Centrum eviduje v Moravskoslezském (88 žádostí), Zlínském (44 žádostí) a Středočeském a Olomouckém kraji (oba po 43 žádostech). Nejvíce žádostí o podporu podávají společenství vlastníků jednotek a obce. Centrum z více než osmi set doposud podaných žádostí o dotaci zatím doporučilo k financování celkem 478 za téměř jednu miliardu korun. Padesát čtyři projektů už bylo zrealizováno, devatenáct projektů bylo proplaceno.

Největším dosud doporučeným projektem je "Revitalizace bytových domů v Domažlicích", v rámci kterého dojde k zateplení obvodového pláště dvanácti bytových domů. Město Domažlice na tento projekt obdrží částku necelých 19 milionů korun. Nejmenším doporučeným projektem je projekt na zateplení štítových stěn bytového domu o 12 bytech v Kroměříži s podporou ve výši 122 tisíc Kč.

O podporu ve výzvě IROP č. 37 "Energetické úspory v bytových domech II" mohou žádat vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kromě fyzických osob nepodnikajících. Podpora se vztahuje na panelové i zděné bytové domy. Podporovanými aktivitami je například zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí bytového domu, výměna zdroje tepla pro vytápění, instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů atd. Garantovaný podíl podpory z evropských fondů při splnění minimálních požadavků je 30 % z celkových způsobilých výdajů. Vlastníci bytových domů, kteří provedou důkladnější zateplení, než jsou minimální požadavky, obdrží podporu ve výši 40 % z celkových způsobilých výdajů. Na projekty zaměřené na úspory energií v bydlení je v IROP k dispozici 3,5 miliard Kč a žadatelům o dotace jsou k dispozici ještě zhruba dvě třetiny z této částky.

Aktuálně dochází k rozšíření podporovaných opatření. Nově bude možné podat žádost také např. na výměnu starého plynového kotle za nový, na výměnu vytápění elektřinou za plynové nebo tepelné čerpadlo nebo na připojení bytového domu k soustavě zásobování tepelnou energií.

Projektové záměry a žádosti ve výzvě "Energetické úspory v bytových domech II" je možné konzultovat s pracovníky Centra pro regionální rozvoj České republiky. Kontakty na ně naleznete na webových stránkách Centra. Příjem žádostí končí 30. 11. 2017.

Poslední aktualizace: 23.6.2017