Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Centrum pro regionální rozvoj navštívila gruzínská delegace

Platnost od - do:
Kategorie:


26.6.2017 - 31.8.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Jako součást tzv. RIA Study Tour navštívila v pátek 23. června Centrum pro regionální rozvoj České republiky delegace složená ze zástupců gruzínských ministerstev a parlamentu. Delegace ve dnech 21. až 24. června  kromě Centra navštívila i vybraná česká ministerstva.

RIA (z anglického Regulatory Impact Assessment neboli Hodnocení dopadů regulace) zahrnuje soustavu metod směřujících k systematickému hodnocení očekávaných dopadů navrhovaných politik a právních předpisů, kterými jsou implementovány. Přispívá například zkvalitňování právního prostředí, zvyšování transparentnosti veřejné správy nebo vyhodnocování účinnosti právních předpisů. Hodnocení RIA používá Evropská komise už od osmdesátých let dvacátého století.


Poslední aktualizace: 27.6.2017