Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Zveřejnění doporučujícího manuálu k postupům při prokázání a kontrole naplnění standardu konektivity

Platnost od - do:
Kategorie:


30.6.2017 - 31.12.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

ŘO IROP zveřejnil doporučující dokument k prokázání a kontrole naplnění standardu konektivity ve výzvách IROP (infrastruktura základních a středních škol).

Tento dokument definuje princip ověření a kontroly naplnění standardu konektivity v projektech IROP SC 2.4 zaměřených na zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v oblasti zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu - rozvoj vnitřní konektivity v prostorách škol a školských zařízení a připojení k internetu. Dokument nemá žádnou právní závaznost, a byl vydán jako informativní příručka pro žadatele a příjemce v SC 2.4 IROP.
 
Kontrola parametrů konektivity je relevantní pouze v případě, když v rámci projektu na podporu infrastruktury základních, středních nebo vyšších odborných škol je tato aktivita realizována.
 
Obecně příjemce prokazuje naplnění standardu konektivity v rámci Závěrečné zprávy o realizaci projektu (ZZoR). Jakýkoliv projekt může být následně zkontrolován administrativním ověřením nebo kontrolou na místě pracovníky CRR nebo Řídicího orgánu IROP. Výčty příkladů aplikace ověření na místě jsou demonstrativní. V případě nenaplnění všech bodů standardu konektivity hrozí odebrání celé dotace na projekt!
 
Všechny povinné body standardu konektivity je nutné plnit po celou dobu udržitelnosti projektu.
 
Dokument je k dispozici na adrese:
Standard konektivity overeni a kontrola [PDF, 1007.47KB]

Poslední aktualizace: 30.6.2017