Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Aktualizace výzvy č. 74 IROP "Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center"

Platnost od - do:
Kategorie:


4.7.2017 - 31.10.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Řídící orgán IROP vydává dne 3. 7. 2017 aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 74. výzvy IROP "Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center" v rámci specifického cíle 2.1 "Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi".

Hlavním předmětem revize je úprava způsobilých výdajů (chybné zařazení nákupu pozemků do způsobilých výdajů na hlavní aktivity projektu) a změna metodiky spočívající v uvádění indikátorů, které nejsou povinné k naplnění, v Podmínkách Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Za nenaplnění respektive překročení těchto indikátorů nebude udělena sankce. Provedené změny jsou popsány v přehledu v úvodní části Specifických pravidel. Text výzvy zůstává nezměněn.
 
Příjem žádostí o podporu 74. výzvy IROP probíhá od 19. 5. 2017 a bude ukončen ve čtvrtek 16. 11. 2017 v 14:00 hodin. Žadatelé dosud předložili 4 žádosti o podporu.
 
Více informací k 74. výzvě IROP naleznete na tomto odkazu.

Poslední aktualizace: 4.7.2017