Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Pozvánka na seminář pro zástupce MAS ke specifickému cíli 4.1 - Praha, 24. 7. 2017

Platnost od - do:
Kategorie:


10.7.2017 - 25.7.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Pozvánka na seminář pro zástupce MAS ke specifickému cíli 4.1 v Praze v pondělí 24. července 2017.
Řídicí orgán IROP spolu s Centrem pro regionální rozvoj České republiky Vás tímto zvou na seminář, který je určen pro zástupce MAS, které mají již schválené strategie CLLD, vyhlašovaly nebo aktuálně vyhlašují výzvy. Obsahem semináře bude výklad k pravidlům výzev ŘO IROP pro nástroj CLLD a informace k hodnocení v MS2014+.

Z kapacitního důvodu sálu, Vás tímto žádáme o registraci max. 2 zástupců z každé MAS. Další konání seminářů je plánováno v srpnu, září a v říjnu 2017.

Program, přihlašovací formulář a více informací k semináři naleznete zde.

Poslední aktualizace: 11.7.2017