Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Další navýšení alokace výzvy č. 33 "Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol SVL"

Platnost od - do:
Kategorie:


12.7.2017 - 10.10.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Řídicí orgán IROP oznamuje, že ke dni 11. července 2017 došlo ke druhému navýšení alokace výzvy č. 33 ?Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol SVL" o 1 313 776 779 Kč z prostředků Evropské unie. Nově je tak alokace výzvy 3 409 876 779 Kč z EFRR.

Důvodem k navýšení alokace je pokrytí všech úspěšných projektů alokací výzvy. Díky tomuto kroku dojde k podpoření všech úspěšných projektů středních a vyšších odborných škol ve výzvě č. 33.

Na konci června 2017 bylo doporučeno k financování již celkem 149 projektů SŠ/VOŠ za 2,5 mld. Kč a během července bude doporučeno dalších 126-128 úspěšných projektů v hodnotě za více jak 1,3 mld. Kč z EFRR. Všem úspěšným projektům bude postupně vydáno Rozhodnutí o přidělení dotace.

Přehledy doporučených a podpořených projektů jsou průběžně zveřejňovány zde.

Poslední aktualizace: 12.7.2017