Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Aktualizace výzvy č. 34 IROP - "Sociální bydlení" a výzvy č. 35 "Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality"

Platnost od - do:
Kategorie:


14.7.2017 - 31.10.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Hlavním důvodem revize Specifických pravidel byla úprava dokladování způsobilých výdajů a úprava obecného vzoru Podmínek. V kapitole 2.9 Indikátory dochází k upřesnění textu ohledně naplnění cílové hodnoty.
Provedené změny administrativního rázu jsou popsány v přehledu v úvodní části Specifických pravidel.
Text výzvy zůstává nezměněn.

Více informací k 34. výzvě IROP naleznete na tomto odkazu.

Více informací k 35. výzvě IROP naleznete na tomto odkazu.

Poslední aktualizace: 14.7.2017