Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

ŘO IROP zveřejnil Seznam základních sídelních jednotek s vyloučením podpory nové výstavby nebo koupě sociálních bytů v IROP

Platnost od - do:
Kategorie:


17.7.2017 - 17.10.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Tento dokument definuje přesné lokality základních sídelních jednotek, kde bude vyloučena podpora nové výstavby nebo koupě sociálních bytů u projektů v budoucích výzvách "sociální bydlení II." IROP Specifického cíle 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi, a rovněž v tzv. integrovaných výzvách (ITI, IPRÚ a CLLD).

Nová výstavba či koupě sociálních bytů v sociálně vyloučených lokalitách pro žadatele je omezena především z důvodu předcházení segregace sociálně vyloučených obyvatel v jednom místě a aktivní politice desegregace, kdy podle požadavků Evropské komise není z evropských fondů možné financovat nárůst kapacit sociálního bydlení v sociálně vyloučených lokalitách.

Seznam základních sídelních jednotek s vyloučením podpory nové výstavby nebo koupě sociálních bytů v IROP bude také přílohou Specifických pravidel výzev "sociální bydlení II."


Upozorňujeme případné žadatele, že možnost výstavby nebo koupě sociálních bytů bude i nadále předmětem diskuse, tzn. je možné, že v plánovaných výzvách může v tomto směru ještě dojít k určitým omezením (např. omezení výzvy jen na rekonstrukce bytů apod.).


Seznam ZSJ s vyloučením nové výstavby (.pdf, 339 kB)

Poslední aktualizace: 18.7.2017