Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Aktualizace výzvy č. 8 IROP "Technická pomoc SC 5.1"

Platnost od - do:
Kategorie:


21.7.2017 - 30.9.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Řídicí orgán IROP oznamuje, že s platností od 21.7. 2017 vydává aktualizaci 1.6 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a jejich příloh ve výzvě č. 8.- Technická pomoc SC 5.1.

Důvodem aktualizace Specifických pravidel a jejich příloh je aktualizace Metodického pokynu rozvoje lidských zdrojů v programovém období 2014-2020  a v programovém období 2007-2013 v návaznosti na změny v zákoně č. 234/2014 Sb., o státní službě vč. prováděcích a služebních předpisů. Předmětem revize je upřesnění způsobilých a nezpůsobilých výdajů, změny v dokladování způsobilých výdajů. Aktualizovány byly také přílohy Podklady pro hodnocení, Monitorování projektů, byla doplněna nová příloha Služební hodnocení. Podrobný přehled změn je uvedený na straně 7 Specifických pravidel. 

Více informací k výzvě na tomto odkazu.

Poslední aktualizace: 24.7.2017