Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Aktualizace výzev č. 38 "Rozvoj infrastruktury komunitních center"a 39 "Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách"

Platnost od - do:
Kategorie:


25.7.2017 - 25.10.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

ŘO IROP oznamuje, že dne 24. 7. 2017 byla aktualizována Specifická pravidla výzvy č. 38 "Rozvoj infrastruktury komunitních center" a Specifická pravidla výzvy č. 39 "Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách". 

Řídicí orgán IROP  vydává aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce k  38. a 39. výzvě.
Hlavním důvodem revize Specifických pravidel byla úprava dokladování způsobilých výdajů, formální sjednocení textu kapitoly Veřejná podpora a úprava obecného vzoru Podmínek.
Provedené změny jsou popsány v přehledu v úvodní části Specifických pravidel.
Text výzvy č. 38 zůstává nezměněn.
Text výzvy č. 39 (navýšení alokace) byl změněn dne 18. 7. 2017.

Poslední aktualizace: 25.7.2017