Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

EÚS - upřesnění k náležitostem dokladování a úprava podmínek pro použití typové pozice č. 11

Platnost od - do:
Kategorie:


28.7.2017 - 31.12.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
EÚS - Evropská územní spolupráce
Programové období 2014-2020

Upozorňujeme, že v programech Evropské územní spolupráce došlo k následujícím změnám:

1.)  upřesnění k náležitostem dokladování, které se týká oblasti mzdových výdajů, a to doložení dokumentu prokazujícího výplatu mezd resp. obdržení mzdy od jednotlivých zaměstnanců. Náležitosti dokladování na straně 12 (ve standardním rozložení dokumentu) uvádějí, že je doložen doklad o výplatě (výdajový pokladní doklad nebo výpis z účtu), nebo čestné prohlášení jednotlivých zaměstnanců o obdržení mzdy [1], kdy poznámka pod čarou říká, že doložení formou čestného prohlášení jen v případě organizačních složek státu, územních samosprávných celků a jejich příspěvkových organizací. 

S ohledem na specifické postavení univerzit, kdy v řadě případů dochází z jejich strany k výplatě mezd souhrnnou částkou, která je až v bance rozúčtována na jednotlivé položky a ve výpisu z BÚ je zobrazena právě jen tato celková částka, je možnost tuto výjimku aplikovat nejen pro organizační složek státu atd. ale i vysokých škol/univerzit.

2.) úprava definice podmínek pro použití typové pozice č. 11 Zahraniční odborný personál/mimořádně kvalifikovaný vědecký personál v tzv. maximálních mzdových sazbách typových pozic - na základě upřesnění výkladu MMR k podmínkám využití typové pozice č. 11 Zahraniční odborný personál/mimořádně kvalifikovaný vědecký personál.  Ustanovení k typové pozici č. 11 je po změně výkladu MMR následující:

11. Zahraniční odborný personál/Mimořádně kvalifikovaný vědecký personál
  • profesor vysokoškolský, univerzitní
  •  docent
  • vědecký a výzkumný pracovník, který je uznávanou kapacitou ve svém oboru na národní i mezinárodní úrovni
Tito pracovníci musí být aktivně zapojeni do realizace projektu - například v rámci společného výzkumu a vývoje, zavádění nových vzdělávacích programů, atp. Jejich zařazení musí být řádně odůvodněno. Byla tedy vypuštěna podmínka odůvodnění v projektové žádosti.


[1] doložení formou čestného prohlášení jen v případě organizačních složek státu, územních samosprávných celků a jejich příspěvkových organizací. 

Poslední aktualizace: 28.7.2017